OE Companion Discussion Group

Forum for questions, problems, comments, and suggestions related to OE Companion, the add-on for QuickBooks Online Edition.

You do not need to create an account to post a message.

Links
OE Companion
QuickBooks Online

Thời Hạn Nộp Tờ Khai Và Chi Phí Thuế Mới Mẻ Nhất Năm 2021

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì thông cần  http://okinawainfo.net/cgi-bin/y-y00/yybbs.cgi?list=thread  khai thuế GTGT 07/2013 mà thực hiện nay kê khai quý III/2013 chậm rãi nhất là 30/10/2013.
hạch toán kê khai bổ sung thuế gtgt Send private email
Saturday, December 18, 2021
 
 
Try OE Companion for free today!