OE Companion Discussion Group

Forum for questions, problems, comments, and suggestions related to OE Companion, the add-on for QuickBooks Online Edition.

You do not need to create an account to post a message.

Links
OE Companion
QuickBooks Online

Hướng Dẫn Cơ Hội Lập Tờ Khai Thuế Gtgt Tháng- Quý Mẫu 01

Chỉ tiêu “Hàng tồn kho đầu năm” trên Tờ  http://shionn.s60.xrea.com/x/aska/aska.cgi/index.html  quyết toán thuế GTGT bao gồm toàn bộ giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ là giá trị sản phẩm hoá tồn kho của kỳ tính thuế đầu tiên trong năm.
 
Try OE Companion for free today!